top of page

Fredrik Nilsson

Vid organisationsförändringar och omställning behövs under en period ett erfaret ledningsstöd.

 

Gira  ger tillgång till rätt konsult, partner, kompetensteam eller interimschef under perioden.

 

Gira konsultgrupp samlar aktörer med gedigen erfarenhet som:

Kommun/regiondirektör

Projektchef /projektledare

Partnering/samverkansledare

HR-chef

Säljledare

Säkerhetschef

Arbetsmijöexpert

Arbetsmiljöpsykolog

 

 

Partners:

www.valocrea.se

www.thestartingpoint.com

www.facet5global.com

Exempel på tidigare kunder:

APOTEKET AB

TIETO

SKANSKA

NCC

FÖRSVARSMAKTEN

NOVARTIS

VATTENFALL

bottom of page