top of page

Fredrik Nilsson

Ledarprogram-
Masterclass

Är det här Sveriges bästa ledarutbildningar?

 

Masterclass – Bäst i klassen med program på vetenskaplig bas under 3-15 dagar

 

Masterclass  Leda Team

 

Riktar sig till grupp/teamledare, projektledare, konsulter och experter.

Helt enkelt till dig som har rollen att påverka andra i ett gemensamt uppdrag (direkt ledarskap)

Utbildningen stärker dig som ledare och tar utgångspunkt i din nuvarande roll och dina utmaningar där.

Du får reflektera och hitta hållbara ledarbeteenden som bygger tillit, ansvar och samarbete.

Kursen bygger på Transformational leadership, den mest välforskade riktningen och den modell som kan visa mest påverkan både på individ och organisationsnivå.

 

Grundkursen är två dagar med en uppföljningsdag, 3 mån senare. Du får personlig handledning både under och efter kursen och du åker hem med en konkret handlingsplan och en högklassig vertygslåda.

 

Kursen genomförs internt med 3-4 deltagare från samma organisation eller som en öppen utbildning med 4-6 deltagare från olika organisationer. En liten grupp där du är huvudpersonen.

 

Investering  25 000:- inkl måltider och logi (exkl moms)

 

Ska du bara gå en ledarskapskurs – ska du satsa på den här!

Masterclass - Leda Ledare

 

"Leder du ledare - då ska du skaffa dig den den här kompetensen!”

 

Utbildningen sätter fokus på det indirekta ledarskapet, alltså hur man påverkar en organisations verksamhet och resultat, genom andra ledare.

Vi belyser teman som planeringshorisont, perspektivseende och stora bilden. Andra områden är lärande, att leda på distans och att påverka som rollmodell.

I kursen ingår en kvalificerad 360-skattning som tillsammans med individuell handledning under och efter kursen, tar ut färdvägen till ett modernt och efterfrågat ledarskap på hög nivå.

Utbildningen är särskilt lämplig för dig som ska leda förändring, omställning eller annat utvecklingsarbete.

 

Grundkursen är två dagar och efter 3 månader en uppföljningsdag.

Utbildningen finns som öppen kurs med 4-6 deltagare eller som intern kompetensutbildning med 3-4 deltagare.

 

Investering öppen kurs 25 000:- inkl måltider och logi (exkl moms)

bottom of page